Мария Габриел: Културата е фактор за по-добро здраве в ЕС

  17 Ноември 2022, 11:29    0    347
Снимка:

Българският еврокомисар Мария Габриел организира първия по рода си семинар „Културата: двигател за здравето и благосъстоянието в ЕС“ съвместно с Европейския парламент. В семинара в Брюксел, който тя съпредседателства с председателя на Комисията по образование и култура в ЕП Sabine Verheyen, се включиха представители на Световната здравна организация, евродепутати и културни дейци от цяла Европа.

 

„Културата и творчеството са кислорода на Европа. Те имат силата както да обединяват хората, така и да оказват позитивно влияние на здравословното ни състояние – и на физическото, и на психичното здраве. Ето защо е важно да инвестираме все повече в свързването на двата сектора – на културата и здравеопазването – на европейско ниво. Днешният семинар е важна стъпка в тази посока,“ заяви Мария Габриел.

 

Комисар Габриел очерта водещите си инициативи в подкрепа на културата и творчеството. „Факт е, че за три години направихме така, че културата за първи път да стои толкова високо в европейския дневен ред“, отбеляза българският еврокомисар. Примери са водещи програми като „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“, проектът „CultureForHealth” и структурният диалог „Гласовете на културния сектор“, в който са се включили рекордните над 50 организации от секторите на здравеопазването, културата и образованието. Мария Габриел открои и инициативата „Нов европейски Баухаус“, която цели обединяване на света на науката и технологиите с този на изкуството и културата за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене.

 

„Връзката между културата и здравето носи взаимна полза на младите хора и творците, на пациентите и здравните заведения. Приносът на културата към здравето носи полза като цяло за обществото. Културата и творчеството са универсален език, който не познава граници и бариери. С даване на видимост на добрите примери и практики в ЕС целим подкрепа за културния сектор и вземането му системно предвид като фактор за по-добро здравословно състояние“, добави Мария Габриел.

 

Инициативата на комисар Габриел бе подкрепена от участниците във форума. За следващите действия по темата Мария Габриел и екипът ѝ разпространиха и брошура, създадена специално за този семинар. Повече информация може да намерите тук: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ac1c129-5e57-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-274188108

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес