Преобразуваха ДГ „Детелина“ и ДГ „Радост“ в Ловеч

  30 Декември 2020, 09:23    0    930
Снимка:

ЦВЕТЯ И СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ КЪМ ДЪЛГОГОДИШНИЯ ДИРЕКТОР НА ДГ „РАДОСТ“ ЦЕНКА ВАСИЛЕВА

 

На 29.12.2020 г., в кабинета на кмета на Община Ловеч, бе връчена заповедта за прекратяване на трудовите правоотношения поради пенсиониране на Ценка Василева – досегашен директор на ДГ „Радост“. Едновременно с това бе връчено допълнително споразумение към трудов договор, с което за директор на ДГ „Радост“, бе назначена Цветалинка Василева – досегашен директор на ДГ „Детелина“ гр. Ловеч.

Госпожа Василева бе изпратена с най-добри пожелания от кмета на община Ловеч  Корнелия Маринова, с букет цветя и сърдечни благодарности за дългогодишната и професионална кариера като учител и директор в областта на предучилищното образование. Към топлите пожелания се присъедини и ресорният заместник-кмет г-н Венцислав Христов.

С Решение № 138/25.06.2020г. на Общински съвет – Ловеч стартира процедурата за преобразуване на ДГ „Детелина“ и ДГ „Радост“.

Процедурата за преобразуване на двете детски градини, официално приключва на 30.12.2020 г. със съставянето и подписването на предавателно-приемателни протоколи между директорите на двете образователни структури, в присъствието на служители от общинска администрация, съгласно Заповед на Кмета на Община Ловеч № З-2126 от 29.12.2020 година за назначаване на съответната комисия.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции