Д-р Алдин Начков връчи бюджетите във Функция Образование

  27 Март 2024, 13:16    0    235
Снимка:

Зам.-кметът на Община Ловеч д-р Алдин Начков връчи вчера бюджетите за 2024 г. на училища, детски градини, ЦПЛР - ОДК и Ученическо общежитие.

 

Средствата от държавните дейности в началния план на делегираните бюджети във функция „Образование“ са 26 092 352 лв, за дофинансиране – 60 023 лв, и местни дейности – 46 009 лв. Това са средства, с които образователните институции с първостепенен разпоредител Община Ловеч ще разполагат през бюджетната 2024 г.

В първоначалния план не са включени средства за учебници, учебни помагала и познавателни книжки, като тази година за първи път ще се включат средства  за безплатни учебници от 8. до 12. клас. Също допълнително ще бъдат предоставяни средства за компенсиране на разходите за превоз на деца и ученици, както и за пътуване на педагогическия персонал, за подпомагане на физическото възпитание и спорта, финансов ресурс по националните програми за развитие на образованието и др.

Тези суми ще бъдат предоставяни текущо през годината след извършени промени в бюджетните взаимоотношения на Община Ловеч и Министерството на финансите.

Утвърдените начални планове за бюджет 2024 са разпределени по тримесечия в процентно съотношение 30:25:20:25 и по дейности – държавни и местни.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес