Електрохолд Продажби АД: Важно за Вас!

  14 Август 2022, 12:56    0    1732
Снимка:


Вече можете да смените партидата си дори когато лежите на плажа [⛱]
Създайте своя профил в портала за е-услуги по един от следните начини:
[⚡️] С валиден квалифициран електронен подпис (КЕП)
[⚡️] С еднократно посещение в Търговски център
Регистрирайте се тук: https://e-service.electrohold.bg/es/es.php?fbclid=IwAR1DHAxjolS43x7xpoB7Kc--1Dpg2kfBdOcm2hK6yPGaO_TMDr0BOgZ1jE4#loginregister
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес