Фондация „Америка за България“ подкрепя туризма в Северозапада

  11 Април 2024, 15:32    0    501
Снимка:

Седемнадесет са одобрените проекти в конкурса „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав“ на Фондация „Америка за България“, а общата сума на финансирането е 1 312 000 лв. Средствата ще подкрепят развитието на туристически продукти и услуги в целевите региони с цел да удължат престоя на посетителите.

Финансирането е разпределено в три категории в зависимост от мащаба на проекта.

Първата категория „Елате ни на гости“ е с финансиране до 25 000 лв. на проект и е насочена към индивидуални кандидати, които създават нови преживявания или надграждат съществуващи продукти и услуги.

Втората категория „Щом сме двама, страшно няма“ е с финансиране до 50 000 лв. на проект и е за партниращи си организации, които популяризират отделни села и градове чрез събития, фестивали и други.

Третата категория „Сговорна дружина планина повдига“ е с финансиране до 150 000 лв. на проект и е насочена към обединение от неправителствени организации, бизнеси, природни паркове, културни организации, спортни клубове, туристически дружества и общини за създаване на туристически дестинации.

Одобрени проекти за общини Враца, Мездра и Видин  са:

ЕТ „Чушкарчето – Велика Иванова“ ~ Предизвикателство: Килимарката ~ 13 145 лв.

Проектът е за провеждане на тричасови работилници и многодневен летен лагер по тъкане в Чипровци. Участниците в лагера ще проследят и участват в процеса на произвеждане на килими - пране на вълна и преденето ú, събиране на багрилни растения, боядисване на прежда, тъкане и организиране на ритуали при тъкане.


„Вино и мечти“ EООД ~ Фестивал на вината от Северозапада ~ 22 010 лв.

Проектът е за организирането на фестивал на вината от Северозапада, който ще се състои в края на месец юни 2024 г. Фестивалът ще представи шестнадесет производители на вино от региона. Събитието цели да популяризира не само винения туризъм, но и възможностите за културен и природен туризъм в Северозапада.


Балкански институт по труда и социалната политика – Враца ~ Подобряване на достъпа до пещерата „Водната дупка“ ~ 25 000 лв.

Проектът е за подобряване на инфраструктурата за достъп и популяризиране на пещерата „Водната дупка“ и калето в село Ботуня до Враца. Други дейности включват възстановяване на варницата в селото, както и поставяне на информационни табели на посочените природни и културни обекти.


„Торлакия“ ЕООД ~ Възобновяване на маршрута „Връшка чука – Ком“ ~ 25 000 лв.

Целта на проекта е да възобнови маршрута Връшка чука – Ком, който е естественото продължение на популярния туристически маршрут Ком – Емине. Дейностите включват създаване на инфраструктура, разчистване и маркиране на туристическите пътеки по цялото протежение на маршрута с дължина от 150 км.


Сдружение „Клуб Еделвайс“ ~ Приключенски и фестивален туризъм в долината на скалните рисунки ~ 50 000 лв.

Основната цел на проекта е за организирането на многодневни туристически програми в долината на скалните рисунки по поречието на река Искър между населените места Лютиброд, Мездра, Царевец, Роман и Кунино. Районът е богат на природни, културни и исторически забележителности, част от които древни скални рисунки, намиращи се в местните пещери. Проектът се осъществява с кметството на село Царевец, което ще организира фолклорен фестивал „Белокаменица“ и Фестивал на сапуна.

Сдружение „Вола Опън Майнд“ ~ Организиране на фестивала „Open Vratsa“ ~ 50 000 лв.

Проектът е за организирането на второто издание на градския фестивал Open Vratsa на улица „Търговска“ във Враца. Целта на проекта е да популяризира градската култура. Фестивалът включва пешеходни и архитектурни турове на града, две сцени с музика, театър, литература. Фестивалът ще представи занаятчии и творци от региона, арт базар, храни и напитки от местни производители. Проектът се осъществява в партньорство с туристическата платформа „Open Vratsa“.


Фабрика за идеи ~ Camper STOPS VLASHKO ~ 120 000 лв.

Проектът е за организиране на турове, платформа, арт инсталации и календар в три влашки села около Видин: Кошава, Делейна и Ясен. Проектът включва изграждане на обща система за резервации, споделена между селата; обучение за местните домакини в използването на системата и рекламирането ѝ; създаване на инсталации, вдъхновени от местния фолклор и създадени от съвременни артисти. Маршрутите ще включват тур из влашката орнаментика по къщите, спирки в домовете на местни хора, музикални и занаятчийски преживявания. Проектът се осъществява в партньорство с местните кметства, читалища, експерти по етнография и артисти.


Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ~ Екодестинация „Искърско дефиле“ ~ 139 160 лв.

Проектът обединява усилията на представители от туристическия сектор за развитие на Искърското дефиле като екодестинация с единен облик и визуална идентичност. В рамките на проекта ще се направи проучване на туристическото предлагане, ще се проведат срещи и обучения, разработване на маркетингова стратегия и визуална идентичност и изграждане на два кръгови маршрута с панорамни площадки. Проектът се осъществява в партньорство с Община Мездра, местни хотелиери, къщи за гости, винарни, спортни и туристически клубове.


„Биззон Кейс“ ЕООД ~ Ключ към Северозапада ~149 963 лв.

Проектът е за развитие на туризма в региона около община Мездра. Ще бъдат изработени туристически пакети в сътрудничество с местни занаятчии, артисти и предприемачи. Основните дейности включват надграждане на инфраструктурата, включваща глемпинг зона с артистичен дизайн, зони за отдих и разнообразни вело и пешеходни маршрути. Всички дейности ще бъдат налични на онлайн платформа за информация и резервации, допълнена с виртуален гид. Партньори в проекта са Община Мездра, кметството на село Ослен Криводол, дирекциите на културно-исторически и природни обекти, местни бизнеси, ферми, организации, спортни клубове.


На 10 януари тази година Фондация „Америка за България“ обяви конкурсa за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав. Дългосрочната цел на конкурса е да постави Северозападна България и поречието на река Дунав трайно на туристическата карта на България, като региони развиващи устойчив природосъобразен и културно-исторически туризъм, който допринася за развитието на местните икономики.

--------------------------------------------------------------------------

За Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. www.us4bg.org


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес