Кметът д-р Валентин Христов представи проекта за бюджет на Община Плевен за 2024 г.

  29 Януари 2024, 16:23    0    630
Снимка:

„Проектът за бюджет на Общината Плевен за 2024 година е реалистичен и балансиран. Разработен е в съответствие с разпоредбите, заложени в Закона за държавния бюджет за годината и отчита реалните финансови възможности на Общината“. Оценката направи кметът д-р Валентин Христов след общественото обсъждане на проекта за Бюджет`2024 на Общината, състояло се в петък, 26 януари, в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. В залата присъстваха заместник-кметовете на Община Плевен, екипът на общинската дирекция „Финансов и стопански контрол“, представители на Общинския съвет в лицето на неговия председател доц. д-р Иван Малкодански и съветници от различните политически групи, представители на политически сили и граждани.

Срещата започна с представяне на основните параметри от Бюджет`2024 от кмета д-р Христов. Финансовият план на Общината за текущата година е в размер общо на 182 484 595 лв., в това число приходи за държавни дейности в размер на 125 790 716 лв., и местни приходи - 56 693 879 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 121 730 057 лв. От тях:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 113 005 257 лв.;

- трансфери за местни дейности – 4 420 900 лв.;

- целева субсидия за капиталови разходи – 3 758 700 лв.;

- други целеви трансфери от централния бюджет - 545 200 лв.;

- възстановени трансфери за ЦБ /-/ - 129 780 лв.

Планираните местни приходи са в размер на 56 693 879 лв., в това число от имуществени и др. данъци - общо 21 740 000 лв. Най-голям дял от данъчните приходи има „данък върху недвижимите имоти“ – 9 700 000 лв. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, приети от Общински съвет.

В раздел „Трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки“ са планирани средства за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев“ и „Плевенска филхармония“, както и собствения принос в реализирането на проекти по оперативните програми на ЕС. Общият размер на тези трансфери е /-/ 795 000 лв.

Относно разходите, отново с най-голям дял в бюджета е функция „Образование“ - общо 87 621 669 лв. Средствата за здравеопазване са общо 10 243 964 лв., за „Капиталови разходи“ – 13 796 056 лв., и др.

В Инвестиционната програма на Община Плевен за 2024 г. са планирани 14 201 056 лв. С предвидени от държавния бюджет средства ще бъде извършено инженерно и хидрогеоложко проучване и укрепване на няколко свлачища, ще бъдат ремонтирани противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея 1877“, канализацията на ХГ „Илия Бешков“, покривите на детска ясла „Мир“ в Плевен и на детската градина в с. Опанец и др. С приходи от местни дейности се предвижда да бъдат направени ремонти на отсечки от общински пътища, на няколко улици в Плевен, изграждане на скейтборд площадката. Целевата субсидия за капиталови разходи е общо 3 758 800 лв., сумата е предимно за ремонт на улици и на общинската пътна мрежа. С други бюджетни средства е планирано разширение на гробищен парк „Чаира“, изграждане на игрище за плажен волейбол и комбинирана спортна площадка, дейности по изграждане водоснабдяване в с. Горталово, ремонт на Летния театър в парк „Кайлъка“ и др.

След представяне на параметрите на проекта за Бюджет`2024 на Община Плевен, срещата продължи с въпроси от залата:

за планирани ремонти на пътя от завод „Рубин“, посока с. Опанец;

планиран ремонт на т. нар. пешеходна пътека на ул. „Дойран“. Беше разяснено, че заложените средства по този обект на практика са за изместване на трасето на велоалеята и изграждане на връзка между ул. „Дойран“ с ул. „Васил Левски“, както и озеленяване в района;

относно планираните ремонти на спортната инфраструктура в Плевен, намеренията на Общината и проведените в тази връзка разговори по реализацията на проекта за изграждане на Многофункционална спортна зала в Плевен;

питания за състоянието на Летния театър в парк „Кайлъка“ и планираните средства за облагородяване на района;

питане за общинската училищна инфраструктура и предвидените средства в този ресор.

Поставени бяха и въпроси за проблемите с бездомните кучета в Плевен и изграждането на приют за тях, плановете за обходен път на Плевен, средства за нови спортни и детски площадки и др. На всички поставени въпроси отговаряха кметът д-р Христов, Евгени Генов – директор на Дирекция „ФСД“, и Людмил Добрев – началник-отдел „Бюджет“. В отговор на питанията, д-р Христов информира, че в рамките на седмицата е провел поредица от срещи в МОСВ и МРРБ, на които всички тези теми, както и възможните им решения, са били обсъдени обстойно.

Проектобюджет`2024 на Община Плевен предстои да бъде внесен в Общинския съвет на Плевен.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес