Кметът Маринова: Бюджетът на Община Ловеч за 2023 г. е с над 24 процента по-голям от предходния

  14 Септември 2023, 09:22    0    672
Снимка:

Бюджетът на Община Ловеч за 2023 г. е с над 24 процента по-голям в сравнение с предходния. Това заяви пред  БТА кметът Корнелия Маринова, след като на 12 септември бюджетът бе приет.

Общинските съветници гласуваха бюджет от над 70,4 милиона лева, в т.ч. за делегираните държавни дейности - близо 45 милиона лева, а за местни дейности - над 25 милиона лева. Той е по-голям с над 13,8 милиона лева от 2022 г., който беше близо 56,6 милиона лева.

"След като приемаме бюджета в средата на септември, което се случва за пръв път, би трябвало да гледаме на него като на бюджет на оцеляването. Аз обаче мисля, че въпреки трудностите и кризите, които трябваше да преодоляваме, на практика ние постигаме с него не малко важни цели. Най-голямото перо за разходи е образованието - над 26,7 милиона лева. На следващо място като особен приоритет е жилищно строителство, битово-комуналното строителство и опазването на околната среда, като близо 20 процента от разчетените разходи се падат на тази функция", заяви Маринова.  

По думите й по отношение на капиталовата програма има два основни акцента. Първият е свързан с инфраструктурата – дейности по асфалтиране, рехабилитация, обновяване на улици и общински пътища - над 5 милиона и половина лева предвидени средства. Следващ акцент, с външно финансиране, е изграждането на втора клетка в Регионалното депо за неопасни битови отпадъци, която е с бюджет над осем милиона лева. Средствата ще бъдат от отчисленията, които са превеждани от Общината по сметката на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен.

"Аз смятам, че независимо от всички обективни трудности, които трябваше през годината да преодоляваме, ще изпълним в добри срокове капиталовата програма на Общината. Разчели сме средствата през годината, спазвайки строга финансова дисциплина, разходвайки по една дванадесета, както го изисква Законът за публичните финанси", добави Корнелия Маринова.

Припомняме, че:

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година, като това стана с 22 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Преди гласуването проектът бе представен от кмета Корнелия Маринова. В залата бяха и директори на учебните заведения и детските градини.

Бюджетът на Община Ловеч за 2023 г. е 70 421 970 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 44 754 620 лв., за местни дейности – 25 667 350 лв. Той е по-голям с 13 841 970 лв. от 2022 г., който беше 56 580 000 лв. Проектът е балансиран, след анализ на приходите  и разчет на разходите, съобразен с политиките, отразяващи целите в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч за 2021-2027 г. и Програмата за управление за мандат 2019 - 2023 г. Приходите за делегирани от държавата дейности са с увеличение спрямо първоначалния бюджет за 2022 г. с 24,10%.

По традиция за образование са предвидени най-много финансови средства 26 747 807 лв. Държавното финансиране е 25 123 925 лв., дофинансиране – 20 050 лв., общинско финансиране - 1 603 832 лв. За капиталови разходи са предвидени 1 287 634 лв.

На второ място по най-много средства е жилищното строителство, БКС и опазване околната среда с 13 697 729 лв. За капиталови разходи тук са предвидени 5 766 869 лв.

Общата сума на капиталовата програма е 15 755 532 лв. Средствата  са за основен ремонт на улиците “Съйко Съев“ – 2 688 388 лв., “Граф Игнатиев“ – 1 319 505 лв., “Димитър Пъшков“ – 30 146 лв. “Янтра“ – част от улица в  кв. „Гозница“ – 280 388 лв.

След сключено споразумение между Община Ловеч и МРРБ за 1 213 789 лв., продължава поетапно изграждането на водопроводната мрежа на ж.к. „Младост“. Съгласно сключени договори от 2023 г. за СМР и строителен надзор, предстои изпълнение на  „Изграждане на площадка за депониране – клетка 2 – етап I – изграждане от „Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот с идентификатор 58 308.70.146, местност Аибунар, на стойност 8 135 531 лв. – външно финансиране. Общинският съвет е одобрил 313 908 лв. за дофинансиране на обект доизграждане на спортна площадка на ОУ „Д. Димов“, гр. Ловеч.

Предвижда се обследване за енергийна ефективност на ученическо общежитие ж.к. „Здравец“, сградата на СУ „Т. Кирков“, външно осветление в Община Ловеч; сградата на ул. „Стефан Караджа“ № 25, сградата на НСИ и детска градина „Детелина“, а ЦНСТ и защитено жилище, както и обследване на 22 населени места.  Обследването и проектиране на сградите съгласно рамкови споразумения по необходимост на стойност за 2023 г. – 122 592 лв.
Пожелавам на тези, които ще дойдат след нас, никога да не се налага да приемат бюджет толкова късно през годината каза кметът Корнелия Маринова.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес