Кметът Маринова: Ежемесечно ще дарявам повишението на моята заплата за Фонд бедствия и аварии в Община Ловеч

  14 Септември 2022, 11:20    1    651
Снимка:

Предложението за определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства в Община Ловеч беше прието. Общинските съветници на сесията на 13 септември 2022 г. гласуваха предложението с 20 гласа „За“, осем гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“. Кметовете на населените места, които присъстваха в залата, посрещнаха решението с  аплодисменти.

По този повод кметът Корнелия Маринова даде следния коментар: „Изпълних ангажимента си към кметовете на населените места в Община Ловеч и административния си екип, с което считам, че въпросът за възнагражденията на управленския персонал е приключен.“

По-нататък изявлението продължава така: „Ситуацията в страната е трудна за гражданите, за бизнеса, за  общината. Благодарение на реализираните икономии в разходите през 2022 г. и одобрения допълнителен трансфер по бюджета на Община Ловеч за увеличаване на трудовите възнаграждения на общинската администрация  (ПМС 229/29.07.22 г.) стана възможно двуетапно  увеличение на възнагражденията на служителите – от 01.04 2022 г. и от 01.07.2022 г. Така най-после в Община Ловеч имаме средна работна заплата, съизмерима с другите общини в страната.

Предмет на отделно решение на Общинския съвет са трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и на кмета на Общината.

С оглед  справедливостта в процедурата и  пропорционалността на трудовите възнаграждения и прилагането на еднакви правила за всички нива на администрацията, внесох предложение в ОбС за определяне размера на възнагражденията на кмета и кметските наместници.

Само по себе си, за мен, възнаграждението на кмета на общината има значение дотолкова, доколко е база за възнагражденията на управленския екип, председателят на ОбС, и участва във формирането на средната брутна работна заплата в общината, заедно с производните й възнаграждения. С това считам въпросът за приключен.

Лично аз възнамерявам разликата в моето възнаграждение  да дарявам за благотворителни каузи – например за преодоляване на последиците от наводнението в Карлово, както и за Фонд по бедствия и аварии.“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buying Cialis 11957146811.03.2023 г., 11:15 ч.

acquisto cialis online italia buy generic cialis online cialis for daily use online generic cialis online pharmacy cialis sale in usa

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес