Кметът на Ловеч участва онлайн в пленарна сесия в Брюксел

  28 Януари 2022, 14:55    0    388
Снимка:

Проведе се 148-та пленарна сесия на Комитета на регионите в Брюксел (26—27 януари 2022 г.), в която на втория ден кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова взе участие онлайн. Изказването, което ви предлагаме, бе направено в панела „Дебат с членовете на пленарната работна група на Конференцията за бъдещето на Европа (COFE) относно европейската демокрация“.

„Говорим за създаване на нови модели на диалог и обсъждане с гражданите на ниво ЕС с цел укрепване и допълване на представителната демокрация. В този процес за нас са важни три думи – обективност, представителност и приобщаване.

Всъщност на местно ниво ние разполагаме и днес с достатъчно възможности. Притежаваме също опита и познанията.

В моята община Ловеч ползваме интернет-платформа, за да обхванем максимален брой граждани. Чрез нея не само се предоставя актуална информация, но е и една интерактивна възможност за провеждане на местни инициативи за справяне с конкретни проблеми на общността.

В тази връзка нямам съмнение, че ние можем да помогнем за намаляване на пропастта между европейските институции и гражданите.

Ясно е, че имаме една цел - да направим европейските институции по-ефективни и прозрачни, поставяйки гражданите в центъра.

Принципът на партньорство и моделът на многостепенното управление могат да допринесат значително за по-добрата комуникация на целите и резултатите на политиката на ЕС.

Искам още да уточня, че изказаните идеи изразяват и виждането на колегите от Националното сдружение на общините в Република България.

Надявам се и европейските институции да оценят нашият конструктивен принос и той да намери своето отражение след Конференцията.

Благодаря за вниманието!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес