Кметът на община Козлодуй проведе среща с домоуправители

  14 Септември 2021, 09:15    0    216
Снимка:


На 13 септември, кметът на община Козлодуй Маринела Николова, заедно с представители на общинска администрация, проведоха среща с домоуправителите на бл. 11, 13, 14, 18 и 19, в ж.к. 3 – юг, гр. Козлодуй. Повод за организираната среща бе уточняване редът за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост.
Законът за управление на етажната собственост и Общинска Наредба № 20 посочват, че по искане на заинтересованите страни, кметът на общината издава заповеди, с приложени скици, за условията и реда за обособяване на прилежащите площи към жилищните блокове.
В заповедта се посочват и дейностите, които живущите е необходимо да извършват на прилежащите площи, както и дейностите по тяхното поддържане. В Наредба № 20 е указано, че поддържането от живущите на прилежащите площи включва:
– Почистване от случайни отпадъци;
– Окопаване, засаждане, поливане на зелени градинки и пространства;
– Окосяване на тревните площи;
– Почистване покрай бордюрите;
– Ремонтиране на повредени съоръжения за детска игра и за фитнес на открито, както и освежаването им (боядисване);
– Боядисване на бордюрите в приетите цветове, както и други дейности, свързани с естетическата визия на прилежащата площ.
В жилищните блокове, в които няма определен домоуправител, може да бъде нает професионален такъв.
В срещата взеха участие и живущи от посочените жилищни блокове, които задаваха въпроси от различно естество към кмета и служителите на общинска администрация. Всеки един гражданин получи конкретен отговор на запитването си.
„Сами виждате, че общинска администрация и Общинско предприятие „Комунална дейност” полагаме максимални усилия градът ни да е красив, чист и подреден. Необходима е и Вашата помощ, за да успяваме заедно да благоустрояваме общите площи и да ги поддържаме”, сподели на всички присъстващи кметът на община Козлодуй Маринела Николова.
 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес