Кметът на Община Ловеч откри две работни срещи

  12 Януари 2021, 18:09    0    308
Снимка:

 Първи работни срещи за 2021 година с директорите на образователни институции в Община Ловеч

 

 На 12.01.2021 година, при спазване на противоепидемичните мерки, се проведоха две работни срещи на ръководството на Община Ловеч с директорите на общински образователни институции - училища, центрове за подкрепа и детски градини. Работните срещи бяха открити от г-жа Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, в присъствието и на заместник-кметовете Венцислав Христов и Цветан Георгиев.

На работните срещи бяха обсъдени:

- приемът на ученици за учебната 2021/2022 година в І, V и VІІІ клас в училищата на общината, приемът на деца в детските градини за учебната 2021/2022 година, както и обхващането на децата в задължителното предучилищно образование с акцент на 4-годишните;

- планирането на бюджета на образователните институции за 2021 година и достигане размера на предвиденото увеличение на работните заплати на работещите в системата на предучилищното и училищното образование през 2021 г., както и други текущи въпроси на финансирането;

- взаимодействието на образователните институции с Община Ловеч и включването им в реализиране на дейностите от културния и спортния календар, както и в съвместни дейности с общината и с културните институции;

- обменът на информация между образователните институции и Община Ловеч и нейната актуалност, в т. ч. и своевременното уведомяване на Кмета на Община Ловеч за карантинирани, поради COVID-19 деца и ученици, групи и паралелки, учители и служители.

Пожелавам ви да бъдете все така усърдни в работата си, мотивирани и със самочувствие, защото авторитетът на образователните институции, които ръководите, градите самите Вие – ръководства, учители, родители.

Аз лично, никога не съм преставала да се чувствам и учител. Черпя вдъхновение от мисията ни на учители, за да бъдем по-добри в това, което правим. Бъдете здрави, влагайте в работата си сърце и душа, защото децата го заслужават, каза в заключение Корнелия Маринова.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Настаняване

Хранa и вино

Празници

Атракции