Кметът на Община Ловеч подписа анекс към КТД

  19 Август 2022, 13:45    0    584
Снимка:

Днес, 19 август 2022 г., кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и председателят на синдикалната организация на КНСБ Детско и училищно здравеопазване Ценка Борисова подписаха Анекс към Колективния трудов договор (КТД). Съгласно анекса, трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в детските градини и училища и детските ясли в общината, се увеличават с 20 %. Предвиденото увеличение влиза в сила със задна дата, считано от 1 май 2022 г.

Новият Общински колективен трудов договор бе подписан през месец юни тази година. Чрез него се запазиха и надградиха досегашните придобивки на служителите с параметрите на колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, в зависимост от трудовия стаж е в размер до 24 работни дни. За работещите в училищата, 1 ноември - Денят на народните будители, е неприсъствен ден и се отчита като платен служебен отпуск. На работниците и служителите, за които се изисква издаването и воденето на здравни книжки, Община Ловеч ще осигурява за своя сметка медицински изследвания и ще финансира ежегодното подновяване на здравните книжки.

Увеличи се и размерът на средствата за работно облекло. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако е работил през последните десет години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от седем месеца.   

От придобивките в КТД за работещите в сферата на общинското здравеопазване се възползват 73 служители от детските ясли и здравните кабинети към училища и детски градини на територията на Община Ловеч.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес