Кметът на Община Тетевен участва в информационна среща с граждани

  24 Януари 2023, 17:41    0    456
Снимка:

На 23.01.2023 г. в салона на Община Тетевен се проведе информационна среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради. Срещата бе по повод стартиране на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и изказа задоволството си от интереса към нея и присъствието на множество хора, дошли да се запознаят с новата процедура за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Кметът подчерта, че срещата е изключително важна и има за цел да информира гражданите какви са ползите и предимствата от санирането на сградите, както и от начина за кандидатстване по програмата. Тя припомни, че от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на територията на община Тетевен бяха санирани 9 сгради или около 400 апартамента, а броят на живеещите в обновените жилища е над 1000 души.

Зам.-кметът Тони Стоев представи основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни сгради, както и кои са допустимите дейности по изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Той отбеляза, че в резултат от прилагането на мерките сградите следва да постигнат енергиен клас на потребление „В“ или по-висок, както и минимум 30% спестяване на първична енергия. Бяха посочени стъпките, които трябва да се извървят от началото до подаване на документите за кандидатстване, както и критериите за оценка на съответното проектно предложение.

Стана ясно и това, че по новата програма собствениците трябва да направят две обследвания – техническо и за енергийна ефективност и да ги заплатят със собствени средства. При евентуално одобрение на внесеното проектно предложение за саниране на дадена сграда, средствата за двете обследвания ще бъдат възстановени.

Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/ блок секция.

Общият бюджет на процедурата (за Етап 1) е близо 1,13 млрд. лв. Минималният размер на проект е 50 хил. лв., а максималният 9,5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради е до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по настоящата процедура ще са осъществяват на територията на цялата страна - в 28 области и 265 общини.

Допълнителна информация може да намерите – ТУК: https://www.teteven.bg/index.php/2016-08-08-08-13-09/5613-2022-12-22-12-51-53

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес