Маргарита Насева: Електронната фактура гарантира удобство и сигурност за клиентите

  10 Юни 2023, 16:47    0    1380
Снимка:

Маргарита Насева, председател на Потребителския съвет към Електрохолд България:

Електронната фактура гарантира удобство и сигурност за клиентите

 

Потребителският съвет към Електрохолд е уникална институция, създадена през 2013 г. Членове на съвета са независими потребителски организации като Комисията за защита на потребителите, Българската национална асоциация „Активни потребители", Федерацията на потребителите, Независимият съюз на потребителите, Европейският потребителски център и утвърдени експерти и граждански сдружения като Институтът за енергиен мениджмънт.

На последното си заседание Потребителският съвет анализира ползите и препоръча на битовите клиенти използването на електронна фактура за електроенергия.

 

Акцент:

Електронната фактура дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите.

 

Г-жо Насева, какви са предимствата на електронната фактура?

Електронните фактури, както и електронните документи като цяло, имат многобройни предимства. Eлектронната фактура дава възможност на всеки един от нас да допринесе за опазването на околната среда, като намали разхода на хартия и спести природни и енергийни ресурси. Например, ако всички клиенти на Електрохолд преминат на електронни фактури, на година ще бъдат спасени 9000 дървета, които осигуряват кислород на 4500 четиричленни семейства.

Освен това електронната фактура е по-удобна и по-сигурна алтернатива на хартиената. Тя гарантира защита на личните данни на клиента и дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите.

Клиентът има достъп до персонален онлайн архив отвсякъде, денонощно и през всяко смарт устройство. Въпрос на време е преминаването изцяло към електронен документооборот и в частност към електронно фактуриране.

 

Има ли интерес към регистрацията за електронни фактури за ток?

Откакто от 16 април влязоха в сила нови Общи условия на Електрохолд Продажби, стартира кампания за информиране на клиентите за промяната и интересът към електронната фактура се увеличи значително. Вече над 600 хиляди клиенти на Електрохолд ползват предимствата на електронната пред хартиения вариант.

 

Как може да се заяви електронна фактура? 

Заявяването става чрез регистрация на сайта на Електрохолд Продажби или в търговски център на Електрохолд. Може да се заяви и на денонощния телефон 0700 10 010, както и на собствените каси на EasyPay. Списък със собствените каси на EasyPay може да се види на сайта на платежния оператор: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list_ezp.

 

Какво е необходимо, за да се регистрира клиент за електронна фактура?

Регистрацията става много лесно. Необходимо е да се въведе клиентският номер и последните четири цифри от ЕГН от титуляря на партидата. Клиентският номер се намира на фактурата, а може да бъде предоставен и през денонощния телефон 0700 10 010.

Разбира се, клиентът трябва да има на разположение актуален имейл адрес.

Важно е да се знае, че на един имейл могат да се получават фактури за няколко партиди. Не е необходимо да се правят няколко отделни регистрации.

 

А как клиентите, които не са заявили електронна фактура, могат да проверят месечната си сметка?

Това може да стане по няколко начина – на информационната линия на Електрохолд 0700 10 010 – с автоматична проверка или чрез връзка с оператор. Предлагаме и възможност за проверка с sms на номер на 170077. Регистрацията става чрез еднократен sms на 170077, в който да изпишат клиентския си номер. След като се регистрира, клиентът може да си проверява сметката по всяко време с кратко съобщение с текст „smetka“ на същия номер – 170077, на цена според тарифния план на клиента.

Информация за месечната сметка може да се получи и при заплащане на задълженията чрез всички налични канали за плащане – FastPay, EasyPay, Български пощи, както и при заплащане по банков път или чрез компаниите за платежни услуги.

 

Има ли краен срок за заявяване на електронна фактура? 

Електронна фактура може да се заяви по всяко време. Услугата е напълно безплатна. 

Препоръчваме да се направи до 31 август 2023 г., тъй като от септември се преустановява изпращането на хартиени фактури, освен ако клиентът изрично не заяви желание за това.

 

И все пак ако някой не иска да ползва електронна фактура, може ли да продължи да получава хартиена? 

За целта е необходимо титулярят на партидата да посети лично търговски център на Електрохолд, да носи лична карта и да попълни заявление за получаване на хартиена фактура.

До август 2023 г. всички клиенти ще получават образец на такова заявление заедно със сметката си за ток.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес