МС определи за обект с национално значение и за национален обект планираната нова ядрена централа на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй"

  02 Август 2023, 16:01    0    1538
Снимка:

Министерският съвет реши планираната нова ядрена централа на Площадка №2 на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде определена за обект с национално значение и за национален обект. Площадката е избрана от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и е одобрена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Изграждането на новата мощност е в съответствие с Решение на Народното събрание от 12.01.2023 г., с което се възлага на Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000. Според цитираното решение Министерският съвет следва да обяви ядрената централа за „обект с национално значение“ по смисъла на Закона за устройство на територията и за „национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост.

Определянето на обекта за национален и с национално значение ще приоритизира проекта и ще улесни значително административните процедури, свързани с устройственото планиране. Като следствие от взетото решение ще бъде възможно стартирането на реални дейности в съответствие с условията и мерките на Решението по ОВОС и с изискванията в заповедта на АЯР за одобряване на Площадка 2.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес