Мотивационна кампания по проект се проведе в ППМГ в Ловеч

  13 Октомври 2021, 17:22    0    257
Снимка:

Кампания за активно приобщаване в системата на предучилищното образование се проведе ППМГ в Ловеч


Мотивационна кампания се проведе на 13 октомври 2021 г. в Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч. Кампанията е по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" (АПСПО). Участваха родители на деца от уязвими групи и лидери в общността.

Проектът оказва педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи. Целта е да формира у тях мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Това се осъществява чрез дейността на помощник-възпитатели, образователни медиатори, на социални работници и други заинтересовани страни. Участват ромски лидери, представители на НПО, работещи в сферата на образователната интеграция и представители на ромската общност.

На участниците бяха раздадени помощни материали, пособия, помагала и др. Координатор на проекта е Светла Христова - „Техническо и финансово изпълнение – РУО – Ловеч“.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес