Нов автомобил ще доставя храна на потребителите в община Мездра

  06 Юни 2024, 09:00    0    319
Снимка:

Нов автомобил ще доставя храна на потребителите на Домашен социален патронаж и на услугата „Топъл обяд“ в община Мездра


Община Мездра сключи Договор за съвместна дейност №РД-04-74/ 21.05.2024 г. с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за изпълнението на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Мездра“ по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“.
Общият бюджет на проекта е 50 000 лв. с ДДС.
Домашен социален патронаж - Мездра осигурява помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастни хора и на лица със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването им в институция.
Чрез закупуването на новия лекотоварен автомобил за разнос на храна ще се осигури навременно доставяне на топла, здравословна и питателна храна на потребителите на Домашен социален патронаж и на проект „Топъл обяд в община Мездра“.
В момента Домашен социален патронаж - Мездра обслужва 215 потребители в общината, а по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Община Мездра подпомага още 160 нуждаещи се лица.
Със закупуването на новия автомобил ще бъдат изпълнени изискванията на Българската агенция по безопасност на храните и на Регионалната здравна инспекция за осигуряване на специализирана техника за доставка на храни.


Крайният срок за изпълнението на проекта е 9 декември тази година.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес