Нови 14 студенти се присъединиха към стипендиантската програма на атомната централа

  14 Декември 2023, 15:33    0    1103
Снимка:

Още 14 студенти станаха стипендианти на АЕЦ „Козлодуй”, след като успешно преминаха през финалния етап на подбор – събеседване със специално сформирана за целта комисия. Те бяха одобрени от общо 21 младежи, изявили желание да се включат в стипендиантската програма на атомната централа. От създаването ѝ през 2018 г. броят на кандидатстващите, наред с този на допуснатите до участие, продължава да нараства.
Новите стипендианти на Дружеството са възпитаници на Технически университет (ТУ) – София, като 7 от тях са част от бакалавърската програма „Топлоенергетика и ядрена енергетика”, а останалите 7 са избрали да продължат своето висше образование в магистърската специалност „Ядрена енергетика”.
Към настоящия момент участниците в програмата са 32, а 15 бивши стипендианти на Дружеството вече прилагат наученото като част от екипа на компанията.
Отчитайки необходимостта от конкретни мерки за преодоляване на недостига на добре подготвени кадри и за повишаване на интереса към специалности от направлението STEM (наука, технологии, инженерство и математика), АЕЦ „Козлодуй” от години подпомага обучението на студенти с изявен стремеж за реализация в областта на енергийния отрасъл. Растящият интерес към програмата е свидетелство за успеха на младежките инициативи на атомната централа, които имат за цел да повишат осведомеността на младите хора за възможностите за професионално развитие в ядрената сфера и да привлекат подготвени и мотивирани специалисти.
Пълните изисквания за участие в стипендиантската програма са публикувани тук. https://www.kznpp.org/bg/karieri/stipendiantski-programi

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес