Ново срутване в крепостта „Баба Вида“

  02 Септември 2023, 14:53    0    573
Снимка:

Регионалният исторически музей в града изпрати  писмо до министъра на културата, държавната и общинска администрация, в което уведомява за ново срутване.

Заместник областният управител  Ани Арутюнян се запозна на място с проблема, като изрази своята загриженост към последвалите разрушения по каменната зидария на бойната кула в емблематичната за Видин средновековна крепост. Областна администрация Видин поддържа eжедневни контакти със заместник – министъра на културата арх. Чавдар Георгиев във връзка с опазването на културните паметници в областта.

След направен оглед от инспектор Пламен Иванов – ръководител на ЦРП-Враца към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” от негова страна бяха направени предписания към Община Видин за спешни аварийни ремонтни дейности, при спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство.

С Решение № 52/20.01.2017 г. на Министерски съвет управлението върху историческия обект е предоставено на местната управа за срок от 10 години с ангажимент да стопанисва имота. Областна администрация – Видин потвърждава готовността си да съдейства и подпомага Община Видин с цел запазване целостта на крепостта за идните поколения.

Припомняме, че на 24.08.2023 г. областният управител Иво Атанасов поиска информация от местната управа за изразходваните до момента средства от тяхна страна за поддръжка на Средновековната крепост, наличната техническа документация (инвестиционен проект, разрешение за строеж и др.), свързана с поддържане и опазване на недвижимата културна ценност в дългосрочен план, както и дали историческият символ на града „Баба Вида“ има направена застраховка. Крайният срок изтече, а в областна администрация - Видин все още няма получен отговор.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес