Обновяват уличното осветление във Враца

  19 Ноември 2022, 09:47    0    601
Снимка:


Започва изпълнението на строително-монтажните работи по уличното осветление, част от проект „Модернизация на уличното осветление в община Враца”. Дейностите стартират от ул. „Братя Миладинови“.
Проектът цели повишаване на енергийната ефективност, технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление. Основните дейности включват подмяна на 927 бр. осветителни тела, монтаж на 380 бр. соларни лампи за тротоарни пространства, доставка и монтаж на нови средства за мониторинг на енергопотреблението и оборудване към системата за управление. Предвидените за модернизация участъци обхващат основни пътни артерии в града.
Проектът се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“. Стойността на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 125 216.82 лв.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес