Обръщение от ръководството на ВиК Враца

  18 Юни 2024, 13:56    0    1015
Снимка:

Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои
водоизточници в следствие на горещините, се обръщаме с молба към
потребителите на територията на област Враца да ограничат ползването на
вода, предназначена за питейно битови нужди, за поливане на
селскостопански насаждения, миене на техника и автомобили и др.


Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на
вода са превантивни с оглед да се избегнат затруднения при подаване на
вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за
напояване.


Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има
предимство пред ползването й за други цели.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес