ОбС - Бяла Слатина гласува бюджета за 2021г.

  26 Февруари 2021, 15:26    0    394
Снимка:

На 25.02.2021г на  редовно заседание на ОбС Бяла Слатина беше гласуван бюджета  на общината. Двадесетте общински съветници  подкрепиха бюджета на Общината   за 2021 година.

Финансовата рамка на новия бюджет е от 28 185 812, като увеличението спрямо първоначалния бюджет за 2020г. е 18% или с около 3 милиона лева.

 В бюджета на общината за 2021 година са включени финансови средства за:

Разкритата  нова социална услуга в домашна среда- 330 755 лв.;
Освобождаване от такса всички 5 и 6- годишни деца
 Всяко кметство или населено място с кметски наместник има собствен бюджет, като е предвидено 30%  от приходите от продажби и наеми да се изразходват в съответното населено място:
В новия бюджет са предвидени 50 000лв. за стипендии на студенти по медицина с договори за работа в общинската болница r
Предвидени са 10 000лв. за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми в общината
За 2021г. има ръст в размера на целевата субсидия за капиталови разходи с 12%, които са предвидени за изграждане на спортна зала.
Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е увеличен с около 8%, а изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности е увеличена с 6%.

По- значимите проекти, които предстои общината да реализира с европейски средства и по национални програми са свързани с ремонт и реконструкция на улици и част от улици в Бяла Слатина, ремонт на част от МБАЛ Бяла Слатина, реконструкция на спортна площадка в село Соколаре, изграждане на спортна зала в Бяла Слатина, подмяна на водопроводи в с. Бърдарски геран и други.

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Атракции