ОбС в Козлодуй прие важни решения и предложение на кмета на общината

  02 Февруари 2023, 10:23    0    461
Снимка:


На 31.01.2023 г., се състоя редовно заседание на Общински съвет Козлодуй. В началото на сесията клетва положиха четирима нови съветници: Иван Башлиев, Таня Николова и Цоло Цолов от БСП и Венцислав Върбанов от Коалиция БДЦ.
Дневният ред се състоеше от 19 точки. Решението, което беше взето с абсолютно мнозинство, бе приемане на Предложението на кмета на община Козлодуй Маринела Николова за предоставяне на средства за финансово оздравяване на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй. Общински съвет одобри единодушно лечебното заведение да бъде подпомогнато със сума в размер на 92 000 лв., като 12 000 от тях са прехвърлени от Предложението за Общинския културен календар, предвидени за Трифон Зарезан. Съответно мероприятието отпадна от по-късно гласувания календар. През изминалата 2022 г. на свое редовно заседание Общински съвет гласува средства в размер на 140 000 лв. за изплащане на задължения за електроенергия, топлоенергия и водоснабдяване на болницата.
На заседанието вчера бяха приети и: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй; Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2023 г.; Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй; Предложението за финансово подпомагане обучението на студенти в областта на образованието и здравеопазването през 2023 г.; Предложението за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми през 2023 г.; Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2023 г. и размера на средствата за финансовото подпомагане на читалищата за реализирането й; Общински културен календар за 2023 г.; Програма „Ботеви дни 2023”; Общински спортен календар за 2023 г.; Общински календар „Младежки дейности” за 2023 г. и други.
На сесията бе приета и Годишна работна програма на Общински съвет Козлодуй за 2023 г.
Община Козлодуй продължава своята последователна политика в подкрепа на младите хора, семействата при раждане или осиновяване на дете (отново са предвидени 600 лева за родителите, а заложените средства в бюджета за следващата година общо са 80 000 лв.), семействата с репродуктивни проблеми, спортните турнири и първенства, организирани от местните спортни клубове. Кметът на общината Маринела Николова отново заяви категоричната си позиция относно това, че се предприемат конкретни действия и радикални мерки за оцеляването на болницата.
Следващото редовно заседание на Общински съвет Козлодуй ще се състои на 24.02.2023 г.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес