Община Кнежа депозира общо 15 проектни предложения за саниране

  01 Юни 2023, 12:04    0    189
Снимка:


Община Кнежа депозира общо 15 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на крайния срок за подаване на проекти по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ по инвестиция „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Точно толкова бяха и заявленията за участие по процедурата внесени в общината от жилищните блокове в града.
Наред с изготвените доклади за енергийна ефективност, за всеки блок са изготвени също доклад за установяване на техническите характеристики на съответната сграда и технически паспорт. Предстои оценяване на проектите в рамките на минимум 3 месеца.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес