Община Ловеч организира екологично състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“

  25 Ноември 2021, 10:30    0    340
Снимка:

Община Ловеч организира провеждането на екологичното състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“. Обявяването на състезанието е на 26 ноември 2021 г.

Това е възможност да покажем, че светът може да съществува и без пластмаса. Състезанието включва разработване на идейни проекти за намаляване на еднократната употребата на пластмаси в домакинствата.

Екологичното състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“ се провежда в рамките на кампания „Всички заедно за природата“. Организатори са Европейски център „Европа директно“ – Габрово, при Габровската търговско-промишлена палата, Община Ловеч и Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“.

Участниците са ученици от 5-7 клас от училищата в Община Ловеч, които формират отбори от 5 човека. Всеки отбор е с участници от едно училище и има определен ръководител, който е и контактно лице с организаторите.

Първи етап: Регистриране на отборите

Отборите трябва да се регистрират за участие до 1 декември 2021 г. на e-mail: [email protected] , като посочат:

- Име на отбор и име на училище;

- Име на капитан;

- Имена на участниците;

- Ръководител и данни за контакт с ръководителя – мобилен телефон, мейл.

Втори етап: Разработване на идеен проект и представяне на резюме на проекта

Идейните проекти могат да бъдат разработени в свободен стил.

Няма ограничение в жанра и във вида на представянето. Важно е проектите да бъдат насочени към намаляване употребата на пластмаса, да бъдат представени атрактивно, поетично, художествено, артистично или по друг подходящ начин.

До 15 декември 2021 г. отборите следва да изпратят на e-mail: [email protected] резюме на идейните си проекти в не повече от 300 символа, в което да изпишат името на проекта и името на отбора и да обяснят идеята си. Те трябва да посочат минимум:

- Употребата на кой вид пластмаси целим да намалим (отговор на въпроса „какво“);

- По какъв начин да стане това (отговор на въпроса „как“);

Забележка: За да сте сигурни, че резюмето е получено, поискайте изрично потвърждение за получаване на мейла.

Условия за отпадане от състезанието:

- Проекти, чийто резюмета са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани;

- Проекти, които съдържат неприлично съдържание или уронваща авторитета информация, няма да бъдат разглеждани.

Трети етап: Представяне на проектите пред жури. Оценяване. Награждаване.

Оценката на проектите ще се извърши от жури, съставено от представители на организаторите, съгласно следните

Критерии:

- иновативност – максимален брой точки 12; - приложимост – максимален брой точки 10;- персонална ангажираност на отборите – максимален брой точки 5; - артистичност – максимален брой точки 8; Максимален брой точки за проект 35.

Всеки отбор трябва да представи в рамките на 3 минути своята идея по атрактивен начин под формата на видео в срок до 20 декември 2021 г. на e-mail: [email protected]

Ще бъдат връчени три награди, както следва:

- Първа награда – ваучери на стойност 40 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

- Втора награда - – ваучери на стойност 30 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

- Трета награда -– ваучери на стойност 20 лв. за всеки член на отбора и ръководителя

Наградите са осигурени от Европейски център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово, съфинансиран от Европейската комисия.

За допълнителна информация и писмени запитвания: тел. 068 688 299 и на e-mail: [email protected] и [email protected]

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес