Община Монтана кандидатства за саниране на 15 жилищни кооперации

  26 Май 2023, 12:22    0    272
Снимка:

Община Монтана ще кандидатства с 15 предложение за обновяване на многофамилни жилищни сгради по процедура за енергийно обновяване на сграден фонд на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Кметът на Монтана Златко Живков днес подписа 15 партньорски споразумения с представители на сдружения на собственици, подали предложения за саниране на жилищни кооперации.

По тази процедура община Монтана е включена в групата на градските общини, които са определени като основни центрове на растеж в Националната концепция за пространствено развитие. Максималната безвъзмездна финансова помощ за общината е 30 милиона лева.

От декември миналата година до 10 май  15 сдружения на собственици са подали  предложения за саниране на жилищните им кооперации пред общината. Те са представили необходимите обследвания на сградите за енергийна ефективност,  за установяване на техническите характеристики, технически паспорт на строежа, документи от проведени общи събрания за създаване на сдружения.  

Количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели  и бюджетът на всяко предложение са съставени от общината.

Общата стойност на 15-те предложения, с които общината като водещ партньор ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност е близо 10 милиона 270 хиляди лева. Предложенията ще бъдат вписани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България.

Кооперациите се намират в различни райони на града. В комплекс „Младост” са 5, в „Плиска” са  2, в „Пъстрина”, „Жерави” и „Изгрев” са по 1. Останалите са на улиците „Мария Димова”, „Граф Игнатиев”, „Бузлуджа”, „Камен Цанов”, както и на бул. „Трети март”.

Одобренията на предложенията и сключването  на договори за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост трябва да стане до края на годината. Крайният срок за изпълнение на инвестициите е до 30 юни 2026 година. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес