Община Видин ще продължи разкриването на нови услуги

  14 Март 2023, 12:26    0    323
Снимка:


Съветът по въпросите на социалните услуги в Община Видин проведе дискусия
На срещата присъстваха заместник-кметът Борислава Борисова, директорът на Общинско предприятие „Социални дейности“ Лиляна Косовска, представители на Регионалното управление на образованието, на Регионалната здравна инспекция, както и на институции, които предоставят социални услуги на територията на Общината. Обсъдени бяха анализът на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Целта на дискусията бе да бъдат дадени още мнения и препоръки.
Събитието бе открито от Борислава Борисова. „Днешната среща е продиктувана от изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги. Във връзка с изготвянето на Националната карта на социалните услуги, в периода декември 2022 г. – януари 2023 г. е изготвен анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и въз основа на него се извърши планиране“ – каза тя. И допълни, че по този начин се дава ясна представа за състоянието на съществуващите към момента социални услуги и необходимостта от разкриването на нови.
Лиляна Косовска обяви, че Община Видин ще продължи разкриването на нови услуги според потребностите и нуждите на гражданите. Тя предостави и подробна информация за услугите, които се планира да бъдат разкрити.
В края на дискусията присъстващите единодушно приеха така изготвения анализ, който ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

Позиция на кмета на община Берковица

   27 Февруари, 17:46   0  1085

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес