От 18.10. 2023 г. в Ловеч се въвежда по-строг режим на водоподаване

  16 Октомври 2023, 14:53    0    926
Снимка:

ВиК АД – Ловеч, с ново писмо до кмета на Община Ловеч от 16.10. 2023 г. информира, че от 18.10. 2023 г., сряда, въвежда още по-строги ограничения на водоползване в град Ловеч. Водоподаването вече ще бъде прекъсвано два пъти в денонощието – от 12.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 06.00 часа.

Това е третата промяна на режима от 05.10. 2023 г. насам.

Продължават ограниченията във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоизточниците за Ловеч,  на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор „ВиК"АД гр. Ловеч и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес