Предложение от кмета на Ловеч до ОбС

  25 Март 2024, 15:10    0    401
Снимка:

Маси за търговия да бъдат разположени в района на Деветашката пещера, предлага кметът Страцимир Петков, вече има подадени заявления от занаятчии за това. Разработена е схема за позиционирането им съгласно Закона за устройство на територията и според изискванията на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч. Масите ще са осем и са разпределени извън границите на защитената територия на природната забележителност.

Предложението за поставянето им кметът внася за обсъждане в общинския съвет. Това е първа стъпка от реализирането на идеите му за утвърждаване на Деветашката пещера като туристическа дестинация при съхраняване на биоразнообразието, ландшафтната, спелеологичната и историческата й стойност. Популяризирането й и развитието на територията с екологосъобразни решения и обособяване на нови зони е записано и в управленската програма на кмета.

Още миналия месец, когато Петков се включи на място в мониторинга на прилепите на „Зелени Балкани“ и Националния природонаучен музей, обяви плановете си за дейности в тази връзка. Сред тях е още в тунелите, ползвани в миналото за съхранение на храни от държавния резерв и за склад за горива, да бъдат направени осветени зали с различни кътове – например археология с фрагменти, открити в пещерата - керамика, каменни образувания, кости, за пещерата като своеобразен ГСМ, за прилепите – митове, легенди, заблуди и истини. Друга идея, обсъдена като възможна със специалистите, е да се създаде филм за пещерата, който да се гледа с VR очила, или да се постави термокамера, която да бъде включена онлайн.

Деветашката пещера е една от най-големите в България. Намира се на около 15 км североизточно от Ловеч и попада в землищата на селата Дойренци и Деветаки. Открита е през 1921 г. и е с обща дължина 2442 м, площ 20 400 кв. м и височина 60 м. В нея са намерени някои от най-интересните останки от времето на неолита по българските земи. Тя е паметник на културата – недвижима културна ценност с национално значение. От международно значение е като убежище на прилепите. Обявена е за природна забележителност.

Пещерата заедно с прилежащите й терени е предоставена на Община Ловеч за управление от държавата през 2012 г.

За миналата година тя е най-разглежданият туристически обект на територията на общината. Посетили са я 55 хил. души. Постъпленията от тях са 154 хил. лв, като те формират най-голям относителен дял (29,63%) в реализираните от всички туристически и културни обекти приходи в размер общо на 435 хил. лв.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес