Работна среща организира кметът на Ловеч с ВиК

  21 Ноември 2023, 09:07    0    1289
Снимка:

Работна среща организира на 20 ноември 2023 г. кметът на Община Ловеч Страцимир Петков по проблемите на водоснабдяването във връзка с перманентните прекъсвания. Тревожна е перспективата, тъй като декември по прогноза се очертава като месец без много валежи и с ниски температури, а всичко това допълнително усложнява дейността на „ВиК“ АД и  общината може да влезе в нова криза за вода.

В срещата взеха участие депутатите Николай Дренчев и Искрен Арабаджиев (вторият се включи онлайн), от „ВиК“ АД Ловеч участваха директорът инж. Данаил Събевски и инж. Иван Чулев. В срещата участва и заместник-кметът Петър Маринов. Участниците се обединиха около следните идеи и становища.

Водоснабдителна група „Черни Осъм" е от 1969 г. и голямата част от трасето минава през община Ловеч, но тръбите са напълно амортизирани и се налага да се изгради ново трасе. Има един проект с количествено-стойностна сметка /КСС/ за Ловеч и Плевен на стойност близо 200 млн. лв., но той е остарял.

Как може да се  тръгне към разрешаване на кризата с водата – това разясни след срещата кметът Страцимир Петков.

Дългосрочният план включва изграждането на ново трасе (около 70 км.) в близост на сегашния магистрален водопровод, тъй като подмяната на тръбите ще отнеме много време. Изграждането може да стане само със средства от държавния бюджет – ако не с предстоящия, то със следващия бюджет.

В краткосрочен план се иска в бюджета да се заложат средства за първоначално хидрогеоложко проучване на няколко терени в общината, където има вероятност да се открият допълнителни водоизточници, които да са в помощ на системата. 

В най-компрометираните участъци по селата, където мрежата е изключително остаряла, трябва да се подменят тръбите. Такива са селата Къкрина, Прелом и Малиново.

Пак с цел намаляване на загубите на вода трябва да се вземат спешни мерки за някои отклонения в горната част на Ловеч (отклоненията са на малка дълбочина и са с етернитови тръби). При преминаване на тежка техника те се пукат и загубата на вода е значителна.

Участници се консолидираха около тези спешни точки. Двамата депутати са поели ангажимент да лобират в парламента за отпускане на средства. Очакванията са общините да имат по-голямо финансиране за проекти от новия бюджет.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес