РЗИ и Община Ловеч проведоха обучение на медицински специалисти

  04 Февруари 2023, 11:21    0    425
Снимка:

Регионална здравна инспекция - Ловеч, съвместно с Община Ловеч проведе на 03.02.2023 г. обучение и организационно-методична помощ на медицинските специалисти от здравните кабинети на училища, детски градини и детски ясли. Лектор на обучението бе д-р Сийка Иванова – епидемиолог от Дирекция „Надзор на заразните болести“, към РЗИ – Ловеч. На обучението присъстваха медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата от общините Ловеч, Угърчин и Летница.

Обсъдени бяха актуални теми, свързани с епидемичната обстановка в страната, във връзка с писмо на Главния държавен инспектор, доц. д-р д. м. Ангел Кунчев, относно високата заболеваемост от скарлатина и варицела. Обсъдени бяха още епидемичната обстановка в област Ловеч и по общини за 2022 г. и началото на 2023 г.; противоепидемични мерки при болни и контактни при отделни заразни болести, предавани по въздушно-капков път и измененията на Наредба № 6 от 9 юли 2019 година за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол; документация на децата, постъпващи в детско заведение, по отношение на проведените задължителни имунизации в съответствие на Наредба №3//2007 година за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008 година за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Разгледан бе и имунизационният календар на Република България, съгласно промяна в Наредба № 15 от 2005 г.

По време на обучението се акцентира на медицинските специалисти за стриктно спазване на изискването за провеждане на сутрешен филтър в обслужваните от тях детски и ученически колективи и недопускане на деца с видими оплаквания от остро инфекциозно заболяване за присъствие в тях.

За справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания бяха посочени необходимите действия и мерки, съгласно указанията за правилен противоепидемичен режим на работа, предоставени от Министерство на здравеопазването, които следва да се предприемат по отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

Позиция на кмета на община Берковица

   27 Февруари, 17:46   0  1088

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес