Семинар за трансгранично сътрудничество в гр. Крайова

  23 Август 2023, 16:43    0    398
Снимка:

Заместник областният управител на област Видин Ани Арутюнян  взе участие в семинар за трансгранично сътрудничество в Румъния

   На работната среща в гр. Крайова, която се проведе в заседателната зала на Окръжния Съвет на окръг Долж присъстваха представители на институции и бизнеса, НПО и заинтересовани страни от двете държави. На дискусията бяха обсъдени предизвикателства пред трансграничните региони и възможности за финансиране на проекти от европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 г. по Приоритетна ОС 2 „По – зелен регион“. Акцентът бе поставен върху подобряване на румънско-българската гранична зона, чрез активното участие на гражданското общество и институциите.

     Заместник областният управител подчерта важността и ползите от програмата, която предлага устойчиви решения, които ще допринесат за ефективното развитие на регионите. Ани Арутюнян заяви, че областна администрация - Видин има готовност да обсъжда приоритетно проектни предложения и да участва в тях като водещ или копартньор. По горепосочените мерки фокусът е върху проектни предложения в сферата на чиста околна среда и производство на възобновяема енергия.

     Трансграничното сътрудничество има за цел да подпомогне използването на  не разгърнатия  потенциал за растеж на двете страни, както и да намери общи решения в полза на населението, бизнеса и институциите в различни области - здравеопазване, околна среда, научни изследвания, образование, транспорт, устойчива енергия и др.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес