Стартира приемът в Програмата за платени летни стажове за 2024 г. на атомната електроцентрала

  20 Март 2024, 12:09    0    620
Снимка:

За стажанти могат да кандидатстват студенти по приложими в компанията специалности, владеещи свободно (писмено и говоримо) български език, с минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година и без здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Младежите, следващи специалност от изброените в образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър, е необходимо да са със записан III курс и да са на възраст до 26 години, а приетите в ОКС магистър трябва да са до 30-годишна възраст. За стипендиантите на АЕЦ „Козлодуй” е осигурена възможност да се включат в лятната стажантска програма още след завършване на летния семестър на I курс.

През 2024 г. стажовете ще започнат от 15 юли, като продължителността е по избор на студентите и може да бъде 4 или 8 непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лв. Предвидена е възможност за ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие при необходимост.

До 30.04.2024 г. се приемат документи за кандидатстване (заявление по образец, мотивационно писмо и уверение за средния успех от зимния семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година) на електронна поща [email protected] или в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Срокът за обявяване на класирането е до 15.05.2024 г. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0973/72892; 0973/72855.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес