Търсят възможности за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за "АЕЦ "Козлодуй

  13 Юли 2022, 16:53    0    1004
Снимка:

Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да извърши необходимите действия за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво

 

Министърът на енергетиката следва да извърши необходимите действия за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво с оглед сигурността на енергоснабдяването. Това е записано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Съобразно Стратегията за устойчива енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година, политиката по диверсификация на доставките на ядрени материали и услуги в Република България се базира на следните четири стълба: (1) диверсификация при закупуването на природен уран, неговата конверсия и обогатяване; (2) диверсификация на производителите на свежо ядрено гориво (горивни касети); (3) поддържане на достатъчен резерв от гориво на площадките на АЕЦ „Козлодуй"; (4) сключване на дългосрочни договори за доставка на свежо ядрено гориво.

В изпълнение на тази европейска политика и с цел намаляване зависимостта на българската енергетика от един доставчик или от доставчици - пряко или непряко свързани с политически решения на Руската федерация, трябва да се търсят възможности за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за "АЕЦ "Козлодуй".

Процесът по диверсификация на горивото се следи от Евратом - Агенция по Доставките (Агенцията). Договорът за Евратом дава определени права на Агенцията, която се явява страна за подпис по всички споразумения за доставка на ядрено гориво. При неосъществяване на европейските изисквания за диверсификация има риск от санкции за българската страна.

Сам по себе си, процесът по диверсификация е задължителен с оглед на това, че доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй" (стратегически обект по смисъла на ЗЕ) са условие за постигане на целите на националната сигурност.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес