Учители и директори от община Оряхово участваха в конференция

  08 Февруари 2024, 09:39    2    906
Снимка:

В ХГ „Проф. Марин Върбанов“ се проведе Общинска конференция, организирана от Методично обединение на детските учители в Община Оряхово на тема: „Повишаване на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата“ с подтема „Това сме ние и нашата детска градина“ с участието на учители и директори.
➡️ Целта на този форум, включен в плана за дейността на РУО – Враца за учебната 2023/2024 е усъвършенстване на прилаганите образователни модели от детските градини, популяризирането на успешни практики, свързани с повишаването на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата.

➡️ Детските градини на територията на общината – ДГ „Пролет“ - Оряхово, ДГ „Дружба“ - Оряхово, ДГ „Мир“ – с. Селановци и ДГ „Слънчице“ – с. Остров представиха доклади и презентации, популяризиращи успешните им практики през годините до днес.
➡️ Журито в състав Асен Бошнаков – Директор Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм“, Лидия Петрова – главен експерт “Образование” и Илиян Тодоров – главен специалист “Връзки с обществеността, медийна и културна политика“ единодушно взеха решение класиращата се Детска градина, която предстои да вземе участие в Регионалния форум да е ДГ„Пролет“ – Оряхово с директор Венелина Йонова с презентация на тема: „Да бъдем деца заедно с нашите деца“.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello.14.02.2024 г., 03:32 ч.

Hello.

Hello!11.02.2024 г., 08:03 ч.

Good luck :)

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

Позиция на кмета на община Берковица

   27 Февруари, 17:46   0  1088

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес