В Кнежа стартира изпълнението на още един проект

  05 Юни 2024, 14:55    0    565
Снимка:

Настъпи моментът, в който стартираме изпълнението на още едно проектно предложение за модернизация в нашето училище.


 Откриване на строителна площадка и започване на строително-монтажните дейности във физкултурния салон на ПГЗ „Стефан Цанов“ – град Кнежа по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г., Модул 2 „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ към Министерството на образованието и науката.


 Днес, 05 юни 2024 г., заедно с г-н Илийчо Лачовски - кмет на Община Кнежа, народния представител г-н Валери Лачовски, зам.-кмета г-н Цветомир Миловски, председателя на Общинския съвет в Кнежа г-жа Катя Герговска, представители на общинската администрация, фирмата изпълнител и строителния надзор на обекта, стартирахме дейностите по обект „Основен ремонт на съществуващия физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – град Кнежа“.
 Основната цел на проекта е да се обнови материалната база на физкултурния салон на гимназията, което ще доведе до подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и за пълноценно упражняване на спортните дейности. Също така проектът има за цел да се изпълнят мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата.


Строително – монтажните дейности включват:
 Топлоизолиране на външните стени;
 Топлоизолиране на покрив;
 Подмяна на цялата дограмата;
 Изграждане на децентрализирана отоплителна инсталация;
 Подмяна на съществуващата осветителна инсталация.
 Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 Обособяване на съблекални за момчета и момичета със санитарни помещения, включващи тоалетни и душове, помещения за преподаватели и складови и обслужващи помещения;
 Допълнителни дейности, изразяващи се в подмяна на съществуващата тротоарна настилка около сградата по северната, източната и южната страна, поради полагането на нова заземителна инсталация.
 Разчертаване на три броя игрища – баскетбол, футбол и волейбол.


 Изпълнител на строително-монтажните работи е „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, гр. София. Строителният надзор ще бъде осъществяван от „НИКИ ИНВЕСТ 77“ ООД, гр. Плевен, а авторския надзор от „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София.


 Благодарим от сърце на всички участници в процеса по подготовката на проектното предложение и предстоящото изпълнение на този дългоочакван основен ремонт в нашето училище!

ПГЗ "Стефан Цанов"  гр. Кнежа

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес