В Ловеч се проведе заключителна пресконференция по проект

  07 Юни 2023, 15:14    0    315
Снимка:

Заключителна пресконференция по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“ се проведе на 7 юни 2023 г. в залата на Общински съвет – Ловеч. На събитието присъстваха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, заместник-кметът Венцислав Христов, Валерия Баръмова, началник отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт" и др.

Кметът Корнелия Маринова изтъкна:

„Имахме изключително голяма потребност от този проект. Справихме се с изграждането на инфраструктурата, в общината имаме вече 28 социални услуги. Всичките 15 места в центъра са заети, което потвърждава необходимостта от тази услуга. Спомням си, че през 2015 година имахме само 18 социални услуги, а сега са 28. Това означава, че сме чувствителни към проблемите на хората в нашата община и удовлетворяваме техните потребности. Община Ловеч и в бъдеще ще продължи да осъществява подобни проекти“.

Той е по договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Презентация на проекта направи ръководителят Катя Колева. Неговата обща стойност е 272 000 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ 231 200 лв. Периодът за изпълнение бе 16 месеца, считано от 01.02.2022 г. до 01.06.2023 г. и бе изпълняван в асоциирано партньорство с Министерство на здравеопазването, Държавна психиатрична болница – Ловеч и Държавните психиатрични болници в страната.  Назначен е персонал от 12 служители, съобразно броя и специфичните потребности на потребителите, на които се предоставя 24-часова грижа.

Припомняме, че новата социална услуга  - Център за грижа за лица с психични разстройства, бе открита на 1 юни 2022 г.  Адресът е гр. Ловеч, ул. „Княз Александър I Батенберг“ №22, в двора на Държавна психиатрична болница.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес