В Ловеч стартират подготвителните дейности по процедура

  06 Март 2023, 15:50    0    407
Снимка:

Стартират подготвителните дейности по процедура "Зелена градска среда", това съобщиха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и инж. Петър Деков - директор на „Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч на пресконференция на 6 март 2023 г. в местния клуб на БТА.

По програма „Околна среда“ ще бъдат отворени три процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда. Община Ловеч е допустим бенефициент по процедура „Зелена инфраструктура в градска среда“, затова се приканват гражданите да дават предложения за озеленяване. Предвиденият бюджет е близо 3,08 милиона лева.

Кметът Корнелия Маринова специално благодари на министъра на околната среда и водите за възможността за допълнително озеленяване на града чрез за реконструкция и благоустрояване на междублоковите пространства.  „Търсим максимална публичност, общината ще съобщи специален имейл, на който всеки гражданин ще може да даде предложение за включване площи в проекта“, каза кметът Корнелия Маринова.

Администрацията вече разработва общинска програма за качеството на атмосферния въздух, защото това е изискване за кандидатстване. „Процедурата се очаква да стартира през 2024 г., а срокът за подаване на проектни предложения ще бъде кратък, до три медеца след обявяването, така че трябва да сме готови“,  каза инж. Петър Деков

Предстои анализ, оценка на предложените зони и остойностяване на дейностите. Важно условие е площите да са публична общинска собственост в регулацията на града. Не се допускат гробищни паркове, ботанически градини, зоопаркове и по междуселищни пътища. Села също не се допускат по тази програма.

На 14 март от 17.00 часа в залата на общината ще има информационна среща за по-подробна информация. Ако е необходимо, ще има и следващи срещи.

В общината вече са регистрирани над 120 сдружения на собственици, които имат желание за саниране на жилищните им сгради. Проектните предложения са по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1",  със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.  До 2 март шест сдружения на собствениците са заявили желание да бъдат финансирани от Община Ловеч за изготвяне на енергийни и технически обследвания. Заявления за кандидатстване са депозирали осем сдружения,  тече проверка на приложените документи и за съответствието им с условията по процедурата. Срокът за подаване на заявленията за кандидатстване  е 30 април, а за подаване на проектните предложения към Управляващия орган е 31 май. Сдруженията на собствениците, когато приемат енергийните обследвания, трябва да внимават дали в тях са включени само допустими дейности по процедурата, които са разписани в Насоките за кандидатстване. Например не се допуска монтиране на климатици и др.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес