В Община Ловеч бе подписан нов колективен трудов договор

  21 Октомври 2023, 09:18    0    524
Снимка:

В Община Ловеч на 20.10.2023 г. бе подписан нов колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищно образование в Община Ловеч, който влиза в сила от 01.10.2023 г. и е за срок от две години.

 

КТД беше подписан от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, Петя Станчева – председател на Общинската организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Румяна Големанска – председател на Общински координационен съвет на Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България и Иво Райнов – председател на Регионален синдикат „Образование” към Конфедерация на труда „Подкрепа”.

В този договор са включени всички клаузи от отрасловия КТД и от анекса към него, приложими към системата на предучилищното и училищно образование в Община Ловеч. Гарантирани са средствата и дейностите за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала в образователните институции, както и защитата на трудовите им права.

С общинския КТД са определени новите размери на минималните основни работни заплати, които са увеличени с не по-малко от 15 % за педагогическия персонал.

Съобразени с отрасловия КТД са и минималните основни месечни работни заплати на различните категории непедагогически персонал, които са не по-малко от 105% до 125% от минималната работна заплата за различните длъжности.

Подписаният договор се отнася за близо 600 души педагогически и непедагогически персонал на територията на общината, като не се отнася за държавните училища и центровете. Предстои регистрация на документа в Инспекцията по труда.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес