В залата на ОбС- Бяла Слатина бе проведена работна среща

  27 Февруари 2024, 18:11    0    281
Снимка:

В залата на Общински съвет- Бяла Слатина бе проведена работна среща с директорите на общинските детски градини и счетоводителите им.

Основната цел бе обсъждане на формулата за разпределение на средствата по разходен стандарт, държавна дейност за 2024г. На срещата присъстваха зам. кметът Боряна Петкова, Татяна Пеняшка-директор дирекция "Бюджет и счетоводство" и експерти от общинска администрация. Дарина Кръстева- главен експерт, предложи проект на формула, състояща се от 95% основен и 5% допълнителен компонент, от които 1% резерв.
Директорите на детските заведения одобриха предложения проект на формула, условията за разпределение на средствата по различните допълнителни компоненти, правилата за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и др. Бяха разгледани и някои организационни въпроси, касаещи оптимизиране на работата на Детските градини в община Бяла Слатина.
По –късно беше проведена и среща, на която беше проведено обсъждане и избор на Формула за разпределение на средствата на неспециализирани училища, професионални паралелки и професионални гимназии, целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици, по разходни стандарти за 2024 година.
Приети бяха правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите в това число и на Резерва за нерегулярни разходи, както и правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на броя на учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа, на които се разпределят средствата.
В хода на срещата се обсъдиха и приеха предложения на част от присъстващите директори, належащите ремонти на покривите на училищата да се дофинансират от резерва за нерегулярни разходи.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес