Важно съобщение за гражданите на Козлодуй

  31 Януари 2023, 18:44    0    362
Снимка:


Уважаеми съграждани,
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Враца информира своите абонати, че за завършването на строеж „Инжинеринг на водоснабдителната и канализационна мрежа” в гр. Козлодуй за узаконяване на новоизградените сградни водопроводни отклонения и сградни канализационни отклонения е необходимо гражданите да подадат следните документи във „Водоснабдяване и канализация“, гр. Козлодуй:
– заявление за проучване – бланка;
– нотариален акт на имота;
– скица на имота;
– документ за платена такса.
След подаването на необходимите документи, на собственика на имота се издават изходни данни за сградни водопроводни отклонения и сградни канализационни отклонения.
Свързването към канализационната мрежа може да се извърши след приемането на обекта от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Враца.
За граждани, които са се присъединили незаконно или не са подали необходимите документи, ще бъде съставен Протокол за нарушение съгласно Наредба № 4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес