Видин бе част от информационна кампания

  27 Март 2024, 14:27    0    249
Снимка:

Видин бе част от информационна кампания по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“

 

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет, на което присъстваха Емилиян Енчев, секретар на Община Видин, представители на Видинска търговско-промишлена палата, Дирекция „Бюро по труда“-Видин и местни фирми. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата пред заинтересованите страни, като разясниха стъпките и условията за кандидатстване по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Основната цел на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес