Eтап от изграждането на Националното хранилище за РАО – монтаж на мостови кран

Започна монтажът на 30-тонен мостови кран в сградата за приемане и буферно съхраняване на опаковки с радиоактивни отпадъци в НХ РАО   Започна монтажът на мостовия кран, с който персоналът на Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХ РАО) ще извършва операциите по...

Електрохолд и ВА „Г. С. Раковски“ подновиха партньорството си

ЕЛЕКТРОХОЛД И ВОЕННА АКАДЕМИЯ ЗАДЪЛБОЧАВАТ ПАРТНЬОРСТВОТО СИ В ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ Компанията и академията ще продължат съвместната си работа в подготовката на докторанти, студенти и специализанти   СОФИЯ, 18.05.2023 г. – Електрохолд България и Военна академия „Г. С. Раковски“ подновиха...

Мисия на МААЕ подкрепя ангажираността на АЕЦ Козлодуй по отношение на безопасността

От 20 до 31 март в АЕЦ „Козлодуй” беше проведена техническа мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на блокове 5 и 6 на атомната централа. Като важен аналитичен инструмент за оценка на риска и за подобряване...

<< 1 2


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес