ОбС в Ловеч прие предложения внесени от кмета

  01 Декември 2023, 10:38    0    664
Снимка:

Общинският съвет в Ловеч проведе второто си заседание за новия мандат на 30 ноември 2023 г., което бе ръководено от председателя Стефан Тихолов. Участваха 26 съветници от общо 29, като по уважителни причини отсъстваха Антон Долапчиев, Борислав Илевски и Ирина Митева.

В началото кметът Страцимир Петков поздрави съветниците и им пожела здраве и успех. „Вярвам, че Вашите обещания от предизборната кампания ще бъдат изпълнени. Още повече, че заявката за нашия град е направена от всеки един, така че Ловеч да се развива по нов и по-добър начин. Защото тук е мястото, където се кове това бъдеще“, каза кметът Страцимир Петков.

Той внесе две точки - една е за промяна в структурата на общинската администрация на Община Ловеч и определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства в Община Ловеч, считано от 13.11.2023 година. Променят се и щатните бройки в резултат на изборите. Увеличава се щатната численост от 8 на 20 щатни бройки за кметове, а при кметските наместници се намалява щатната численост от 26 на 14 щатни бройки.

Втората точка е за изменение на заповед  във връзка с удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома" от 12 месеца на 15 месеца по проект „Грижа в дома в Община Ловеч", финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027. Точките бяха гласуване с мнозинство от 26 гласа.

За представител на Общински съвет-Ловеч в Областен съвет за развитие на областта бе избран Светослав Славчев (19 гласа „За“, без гласове „Против“ и със седем гласа „Въздържал се“). За представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България бе избран Стефан Тихолов с 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и с един глас „Въздържал се“.

Приета бе информация за резултатите от дейността на „ЕКО“  ЕАД, гр. Ловеч към 30.09.2023 г., внесена от Валентин Пенчев, изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД. Информацията бе утвърдена с 26 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Всички точки от приетия дневен ред бяха приети. Отпадна обаче точката с отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година. Отчетът бе отложен за следваща сесия с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и с шест гласа „Въздържал се“.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес