Обяви

<< 1 2 3 >>
15.05.2024
На вниманието на земеделските стопани от Община Хайредин

На вниманието на земеделските стопани от Общината. Информация за директните плащания 2024 г. Виж Тук: https://www.hayredin.c...


15.04.2023
Съобщение за начална пресконференция по проект "Грижа в дома" в Хайредин

Покана за начална пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Хайредин“ Уважаеми дами и господа , Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0133-C01 – „Грижа в дома в Община Хайредин“ , по Про�...


17.03.2023
На вниманието на земеделските стопани в Хайредин

На вниманието на земеделските стопани - Заповед на министъра на земеделието за ползване на полски пътища в землището на с. Хайредин Виж тук: https://www.hayredin.com/user_pic/files/2023/putihsta_Hairedin.pdf...


17.03.2023
Заповед на министъра на земеделието и храните за землището на с. Хайредин

Заповед на министъра на земеделието и храните на основание чл. 37в, ал.12 за землището на с. Хайредин Заповед № 87/14.03.2023 г. - тук: https://www.hayredin.com/user_pic/files/2023/87Hairedin.pdf ...


13.02.2023
Обява от община Хайредин

Проект за изменение на ПУП- ПП за обект Преносими газопроводи с високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово Виж Тук:


12.02.2023
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БЧК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

Във връзка с опустошителното земетресение в Турция и Сирия от 06.02.2023 г., Български Червен кръст обяви Национална кампания за набиране на материални дарения В момента най-неотложните нужди са от: - Нови топли дрехи и об...


12.02.2023
На вниманието на всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти

Европейската комисия стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. В тази връзка се ...


17.01.2023
Обява от община Хайредин

Общински фонд за местни инициативи - Хайредин ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЯВА - П О К А Н А за подаване на кандидатури за финансиране от Общински фонд Хайредин за подкрепа на местни и�...


18.06.2022
На вниманието на земеделските стопани от община Хайредин

Мерки за пожарна безопастност Виж тук: https://www.hayredin.com/user_pic/files/2022/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0...


08.06.2022
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   О Б Я В А ОБЩИНА ХАЙРЕДИН  УВЕДОМЯВ...


<< 1 2 3 >>


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес